Brak dowodów na związek między szczepieniami przeciw COVID-19 a zgonami u osób młodych – dane ONS

Artykuł omawia przegląd danych brytyjskiego Office for National Statistics dot. bezpieczeństwa szczepień oraz zgonów u osób młodych.

Artykuł źródłowy: No evidence Covid vaccines lead to young deaths – ONS, 22 marca 2022

Nie ma dowodów na to, że szczepienia przeciw COVID-19 zwiększają ryzyko zgonu u osób młodych – twierdzi brytyjskie Office for National Statistics (ONS).

Szczepionki Pfizera oraz Moderny są łączone z rzadkimi zaburzeniami serca – głównie u młodych mężczyzn. ONS przeanalizowało dane dot. skutków szczepień wkrótce po ich podaniu – czyli w okresie, który wiąże się z największym ryzykiem skutków ubocznych.

Ryzyko zgonu u osób młodych w tym okresie nie było wyższe niż w innych przedziałach czasu, które były analizowane przez badaczy. Zastępca dyrektora ONS Julie Stanborough stwierdziła, że “nie znaleźliśmy dowodów na zwiększone ryzyko zgonu z powodu zaburzeń kardiologicznych u osób młodych po podaniu szczepienia przeciw COVID-19”.

Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego (ZMS)

Sześć miesięcy po rozpoczęciu powszechnej akcji szczepień przeciw COVID-19 instytucje regulacyjne zaczęły zgłaszać częstsze występowanie dwóch zaburzeń pracy serca po otrzymaniu dwóch dawek szczepionek Pfizera i Moderny.  ZMS jest zapaleniem samego mięśnia sercowego, gdy zapalenie osierdzia to zapalenie wypełnionego płynem pęcherzyka, w którym znajduje się serce. Oba skutki uboczne są bardzo rzadkie ale zdają się występować częściej po dwóch dawkach szczepień – głównie u młodych mężczyzn.

Mówiono każdej osobie u której wystąpiły symptomy takie jak ból w klatce piersiowej, duszności lub zaburzenia akcji serca by natychmiast zgłaszały się do lekarza. Brytyjskie HMRA ogłosiła, że wspomniane przypadki są zwykle łagodne lub stabilne a pacjenci wracają do zdrowia bez potrzeby leczenia.

‘Brak zauważalnej różnicy’

ONS przejrzało zgłoszenia zgonów by ustalić czy istnieją jakiekolwiek oznaki zwiększonej śmiertelności w grupach osób młodych. W Anglii w przeciągu 12 tygodni od podania szczepienia przeciw COVID-19 zmarło 585 osób w wieku 12-29 lat – na podstawie danych dostępnych 2 lutego 2022 roku.  Symptomy ZMS zwykle występują już dwa dni po podaniu szczepienia.

Badacze porównali ryzyko zgonu z powodu chorób serca w pierwszych 6 tygodniach po podaniu szczepienia, gdy ryzyko skutków ubocznych jest wyższe niż w okresie siedmiu 7-12 tygodni po zabiegu. Nie zaobserwowano zauważalnej różnicy między dwoma okresami, niezależnie od grupy wiekowej, płci, dawki lub rodzaju szczepionki.

Nadmiarowe zgony w czasie pandemii

W roku 2021 ilość zgonów u osób młodych była nieznacznie wyższa niż w poprzednich latach. W grupie wiekowej 15-29 lat zgłoszono 3777 zgonów – w latach przed pandemią tj. 2015-2019 średnio zgłaszano ich 3598. Grupa naukowców sceptycznych wobec akcji szczepień przeciw COVID-19 u dzieci napisała list otwarty do brytyjskich instytucji zdrowia publicznego, żądając dochodzenia w sprawie nadmiarowych zgonów.

Najnowsza analiza ONS wskazuje na to, że nagły wzrost zgłoszonych zgonów w 2021 roku po spadku w roku 2020 może być wyjaśniony zaburzeniami usług patologów podczas pierwszego lockdownu. Zgony nie są rejestrowane do czasu zakończenia się procesu koronera, przez co niektóre wypadki drogowe, podejrzane morderstwa lub samobójstwa zostały zgłoszone później niż zwykle

ONS dodało, że zgony z zapaleniem mięśnia sercowego/osierdzia jako chorobą współistniejącą były rejestrowane jako “choroby układu krążenia” – w tej kategorii nie zauważono nadmiarowych zgonów w 2021 roku niezależnie od płci.

Autor: Jim Reed
Tłumaczenie: Jan Maria Talar
Korekta: Paweł Skolimowski
Wyróżnienia: Redakcja

Spis treści