Szczepienia przeciw COVID-19 nie są przyczyną zgonów – wyniki badania z USA

Artykuł opowiada o wynikach badań dot. bezpieczeństwa szczepień mRNA - częstości występowania NOPów oraz ich rodzaje charakterystyczne dla tych szczepień.

Artykuł źródłowy: Covid vaccines not linked to deaths, major US study finds, 8 marca 2022

Duże amerykańskie badanie skutków ubocznych szczepień nie znalazło związku między dwudawkowymi szczepieniami przeciw COVID-19 a zgonami występującymi po szczepieniach. Center for Disease Control and Prevention (CDC) ogłosiło, że 92% wszystkich odczynów poszczepiennych spowodowanych szczepieniami Pfizera i Moderny była łagodna.

Do czerwca 2021 roku około 4,5 tysiąca osób zmarło po szczepieniach w USA. Nie zaobserwowano żadnych nietypowych sygnałów, które mogłyby łączyć wspomniane zgony ze szczepionkami. Autor badania dr Tom Shimabukuro stwierdził, że “pocieszające jest to, że większość odczynów poszczepiennych jest łagodna i zanika w przeciągu dwóch dni, co potwierdza raporty z badań klinicznych i monitorowania po dopuszczeniu do obrotu”.

Zapalenie serca

Badacze analizowali zgłoszenia NOPów po podaniu blisko 300 milionów szczepionek między 30 grudnia 2020 roku a czerwcem 2021. NOPy mogą zgłaszać pacjenci, placówki ochrony zdrowia oraz firmy farmaceutyczne przez Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), który jest zarządzany przez CDC oraz Food and Drug Administration (FDA).

V-safe jest drugim systemem zgłaszania NOPów, gdzie udostępnia się zainteresowanym ankietę do wypełnienia w przeciągu paru miesięcy po szczepieniu. Oba systemy polegają na dobrowolnych zgłoszeniach. Wyniki badania zostały opublikowane w Lancecie:

  • System VAERS otrzymał 340 tysięcy zgłoszeń NOPów wśród których 92% były łagodne.
  • Najczęstszym zgłaszanymi NOPami były ból głowy, zmęczenie, gorączka oraz dreszcze.
  • Ze wszystkich 22 tysięcy zgłoszeń NOPów opisanych jako poważne, najczęstszym był płytki oddech.

Inne poważne NOPy w tym zapalenie mięśnia sercowego zostały przypisane szczepionkom Pfizera i Moderny – na szczęście występują bardzo rzadko. Placówki opieki zdrowotnej mają obowiązek zgłaszać każdy zgon występujący po szczepieniu – niezależnie czy podejrzany NOP ma podstawy medyczne. Jest to konsekwencja tego, że początkowo w USA szczepionki przeciw COVID-19 zostały dopuszczone w ramach procedury nadzwyczajnej (emergency-use authorisation).

Przez pół roku akcji szczepień zgłoszono około 4,5 tysiąca zgonów, ponad 80% z nich wystąpiło u osób w wieku 60 lat lub więcej.

Częstość zgonów 

“Tempo akcji szczepień w populacji seniorów wprowadzonych w trybie nadzwyczajnym było bez precedensu” stwierdził dr David Shay, pracownik CDC. “Ze względu na swój wiek, seniorzy mają wyższy podstawowy wskaźnik śmiertelności niż przeciętna – wyniki pokazują podobne trendy zgonów dla tej grupy wiekowej jak w przypadku innych szczepień ochronnych.”

Badacze stwierdzili, że niecały 1% osób zgłaszających NOPy przez V-safe wymagało opieki medycznej. Prof. Elizabeth Phillips z Vanderbilt University, która nie brała udziału w badaniu stwierdziła, że: “Sześciomiesięczne dane z VAERS potwierdzają tę statystykę – choć jedna na tysiąc osób narażona jest na odczyny poszczepienne to większość z nich jest łagodna.”

“Mówiąc o nietypowych NOPach możemy stwierdzić, że nie pojawiły się niespodziewane sygnały [bezpieczeństwa] inne niż zapalenie mięśnia sercowego i reakcja anafilaktyczna, które już były znane w przypadku szczepień mRNA.”

Tłumaczenie: Jan Maria Talar, wyróżnienia w tekście Redakcja

Spis treści