Choroby

Gdy mówimy o chorobach zakaźnych wielu ludzi myśli o nich jako o „łagodnych chorobach wieku dziecięcego”. Często wynika to z błędów poznawczych, np. znanego „błędu przeżywalności”, czasami jest jednak pokłosiem teorii o niemedycznym pochodzeniu. Warto więc przypomnieć jakie zagrożenie niosły ze sobą choroby zakaźne zanim odkryto odpowiednie szczepienia.